Tee vesianalyysi – ja saat puhdasta vettä

Väriltään, hajultaan tai jopa maultaan huonoon veteen saattaa tottua, mutta terveydellistä haittaa aiheuttavia vesiä ei tulisi koskaan käyttää sellaisenaan talousvetenä.

Laadultaan moitteettoman ja virheettömän talousveden tulisi olla väritöntä, hajutonta ja lähes mautonta. Vesi ei saa aiheuttaa ympäristössään teknisiä ongelmia kuten saostumia, värjäytymiä tai syöpymiä.

Veden luontaiset ja hyödylliset mineraalit samoin kuin sen epäpuhtaudetkin ovat peräisin maa- ja kallionperästä liuenneista mineraaleista. Samalla tavoin kuin maaperä puhdistaa sade- ja valumavesiä, kallioperä itsessään toimii suurimpana luontaisen ”pilaantumisen” lähteenä.


Veden laatu vaihtelee kaivosta toiseen ja järvestä toiseen

Veden laatu vaihtelee myös vuodenaikojen tai kaivojen vedenpinnankorkeuden mukaan. Kaivo itsessään voi olla rakenteeltaan vaatimaton tai sellainen, että humuspitoiset pintavedet pääsevät valumaan suoraan kaivoon imeytymättä maaperän läpi. Tällöin koko kaivo voi pilaantua bakteerien vaikutuksesta, mistä saattaa seurata pahoja vatsavaivoja.

Käyttäjä voi omilla toimillaan vaikuttaa oman kaivovetensä laatuun valitsemalla kaivon paikan oikein, rakentamalla kaivon huolellisesti ja estämällä epäpuhtauksien pääsyn suoraan kaivoon. Suuri osa kaivovesien haitta-aineista on näkymättömiä, hajuttomia ja mauttomia. Yleisimmät kaivoveden epäpuhtaudet ovat rauta, mangaani ja humus sekä alhainen pH.


Vain 20–30 % kaivovesistä ei löydy huomautettavaa

Uuden kaivon vesi kannattaa tutkituttaa laboratoriossa aina ja vanhat kaivot 3–5 vuoden välein. Merkittäviä terveyshaittoja aiheuttavat mm. arseeni ja fluoridi sekä porakaivoissa varsinkin uraani sekä radon.

Kaivovesi kannattaa tutkituttaa myös, jos veden laadussa on havaittavissa selkeitä muutoksia tai jos kaivon rakennusympäristöä on muokattu. Helpoiten tutkiminen onnistuu ostamalla Hanakoilta WatMan-vesianalyysipaketti.

Syy veden huonolle laadulle tulee selvittää. Joskus vika löytyy kaivon rakenteista tai sen huollon puutteesta. Usein syy on kuitenkin vedessä itsessään. Jos kaivovesi halutaan puhtaaksi, eikä vika ole kaivon rakenteissa tai kunnossa, ainoa mahdollisuus on veden suodattaminen puhtaaksi.


Niin kaivovesi, järvivesi kuin merivesi – saat raikasta talousvettä!

Kaikki mahdolliset kaivoveden epäpuhtaudet voidaan poistaa suodattamalla. Taloudellisesti kannattavaa vedenkäsittely on jopa yhdeksässä tapauksessa kymmenestä.

Pumppulohja-WatMan on Pohjoismaiden suurimpia painesäiliöiden ja vedensuodatinvalmistajia. Kun veden laatu tai ongelman syy on selvillä, likaisinkin vesi on suodatettavissa puhtaaksi talousvedeksi. Suodattimet tekevät jopa merivedestä makeaa vettä.

Lue lisää: Juomavettä suoraan järvestä


WatMan-tuotteet Hanakat-verkkokaupasta!